event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na cykl szkoleń:

Ochrona przed porażeniem. Ochrona przed przepięciami

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w PTPiREE przyjęli dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia (SN/nn, SN/SN i SN) oraz w liniach nn w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji (dokumenty można pobrać ze strony www o adresie: http://ptpiree.pl/opracowania/ochrona-przed-porazeniem). Zgodnie z przyjętym przez Operatorów harmonogramem, obowiązek projektowania i budowy sieci elektroenergetycznej według zasad określonych w ww. dokumentach nastąpi od dnia 1 stycznia 2023 r. włącznie z uwzględnieniem warunków określonych w umowach i innych regulacjach OSD.

W związku z powyższym PTPiREE przygotowało cykl czterech szkoleń omawiających przyjęte dokumenty:

  1. 22-23.09.2022 r. – Ochrona przed porażeniem w stacjach SN/nn i liniach nn - szkolenie zrealizowane
  2. 13-14.10.2022 r. – Zespolona instalacja uziemiająca - szkolenie odwołane 
  3. 17-18.11.2022 r. – Ochrona przed porażeniem w obiektach WN - szkolenie zrealizowane
  4. 01-02.12.2022 r. – Ochrona przed porażeniem w liniach SN. Ochrona przed przepięciami

Wszystkie szkolenia odbędą się jako zjazdowe w Hotelu Wodnik, w Słoku k.Bełchatowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, na których zostaną szczegółowo omówione wszystkie wymagania zapisane w dokumentach normatywnych i do dyskusji z Autorami. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu dostosowanie się do obowiązku projektowania i budowy sieci elektroenergetycznej od dnia 1 stycznia 2023 r. według zasad określonych w ww. dokumentach.

Informacje i zgłoszenia

  • Udział w szkoleniach jest odpłatny i wynosi 1.950 zł netto + 23% VAT od uczestnika za szkolenie.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W celu zgłoszenia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakłądce "Pliki do pobrania" na adres: teszner.k@ptpiree.pl oraz dokonanie płatności w terminie wskazanym na formularzu.
  • Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu płatności otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz wszystkie szczegóły techniczno-organizacyjne dotyczące szkolenia.